Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 99/T/12/RCh

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1 - Zakup 1 zestawu kamery Go Pro Hero 3 Silicer Edition Zadanie nr 2 - Zakup 2 sztuk latarek Quark X123-2 wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert: 07.12.2012 godz. 12:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja