Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir/1951/13/WS

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dwóch przeglądów serwisowych stacji paliw w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie.

Termin składania ofert: 12.06.2013 r.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja