Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir/2209/13/AG

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi serwisowej polegającej na przeglądzie konserwacyjnym czterech szaf klimatyzacji precyzyjnej HPM M500A i dwóch central wentylacyjnych SPS VBW z sekcją grzania i chłodzenia wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, nawilżacze, materiały pomocnicze zgodnie z DTR producenta urządzenia w budynku KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie.

Termin składania ofert: 05.07.2013

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja