Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir/4506/13

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie

Termin składania ofert: 29.11.2013 godz.10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja