Postępowania poniżej 30.000 €

Przejdź do nowej platformy zakupowej dla dostawców Komendy Głównej Policji

Platforma Zakupowa

Platforma Zakupowa

 

Informacje podstawowe

Komórki organizacyjne realizujące zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro:

BŁiI - BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Dane kontaktowe:
ul. Wiśniowa 58
02-520 Warszawa

tel. (022) 60 135 41, fax (0 22) 60 142 61

BLP – BIURO LOGISTYKI POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Dane kontaktowe:
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

tel. (0 22) 60 118 65, fax fax. (0 22) 60 118 74

Postępowania o wartości poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
16/L/2015/RO/75403 Naprawa agregatu rozładowania typu AD-50ET ze śmigłowca Mi-8 nr rej. SN-41XP 01.06.2015 pełna treść ogłoszenia
15/L/2015/RO/75403 Kontrolne rozładowanie 2 szt. butli p.poż. typu 1-2-4-210 oraz ponownego ich napełnienia (śmigłowiec W-3, SN-34XP) 29.05.2015 pełna treść ogłoszenia
Cag/1391/2015/KK Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 29.05.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Cir-2118/2015/KL Dostawa narzędzi do magazyny KGP w Warszawie, szczegółowy wykaz narzędzi zawiera opis przedmiotu zamówienia dołączony do zapytania ofertowego. 27.05.2015r godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
14/L/2015/JO/75403 Weryfikacja i modernizacja części Systemu Obserwacji Lotniczej 29.05.2015 pełna treść ogłoszenia
Cir-2087/2015/JK Zakup urządzenia HYDRO-TEST do wykonywania pomiaru ciśnienia i wydajności w hydrantach: DN25, DN33, DN52, DN80, DN100 i DN150. 25.05.2015r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
Cag/1308/2015/KK Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 29.05.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Cir-2023/2015/WS Przegląd serwisowy stacji paliw w obiektach Komendy GŁównej Policji w Warszawie. 25.05.2015r. godz.14:00 pełna treść ogłoszenia
Cag/1287/2015/DMR Usługa usunięcia - wycinki 10 sztuk drzew z frezowaniem karp po wyciętych drzewach oraz wywozem urobku. 21.05.2015 pełna treść ogłoszenia
Cir-1973/2015/TK Wykonanie przeglądu sprawdzającego stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach Komendy Głównej Policji według załączonych wykazów. 15.05.2015 r. pełna treść ogłoszenia
Cir-1975/2015/MU Wykonanie przeglądu oceniającego szczelność instalacji gazowej w obiektach Komendy Głównej Policji. 15.05.2015 r. pełna treść ogłoszenia
Cir-1974/2015/MU Pobranie i sprawdzenie próbek wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym z obiektów użytkowanych przez Komendę Główną Policji 20.05.2015 r. pełna treść ogłoszenia
Cir-1902/2015/JK Wykonanie rozbudowy systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. 20.05.2015 r. godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
Cir-1901/2015/KL Dostawa do magazynu budowlanego Komendy Głównej Policji w Warszawie łat drewnianych. 20.05.2015r. godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
Cir-1826/2015/WS Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 07.05.2015 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
13/L/2015/RO/75403 Naprawa skrzynki sterującej KWR-1 08.05.2015 pełna treść ogłoszenia
12/L/2015/RO/75403 Naprawa pulpitu 6S2.390.125-3 (2 szt.) i wskaźnika 3-wskazówkowego 6505A-3063 08.05.2015 pełna treść ogłoszenia
26/BF/2015 Dostawa usług hotelarskich i gastronomicznych dla 1 osoby 04.05.2015 godz.15:00 pełna treść ogłoszenia
Cag/1137/2015/DMR Usługa usunięcia - wycinki 7 sztuk drzew z frezowaniem karp po wyciętych drzewach oraz wywozem urobku. 07.05.2015 pełna treść ogłoszenia
Cag/1101/2015/KK Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami: pojemniki po zużytych lub przeterminowanych tuszach i tonerach (waga ok. 1000 kg). 27.04.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
22/BF/2015 Dostawa usług hotelarskich i gastronomicznych dla 1 osoby 27.04.2015 godz. 15:00 pełna treść ogłoszenia
9/L/2015/JO/75403 Dostawa części i materiałów do ś-ców Bell-206, Bell-412 i Mi-8 30.04.2015 godz. 15.00 pełna treść ogłoszenia
26/SB/2015 Dostawa 2300 szt. medali i odznak resortowych wraz z etui. 29.04.2015 r. godz.12:00 pełna treść ogłoszenia
10/T/15/ZK/75401 Materiały eksploatacyjne do detektora Hardened Mobile Trace 24.04.2015 pełna treść ogłoszenia
Cir-1626/2015/JO Dostawa i montaż sauny do budynku KGP przy ul. Włochowskiej w Warszawie. 4.05.2015r godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja