Postępowania poniżej 30.000 €

Przejdź do nowej platformy zakupowej dla dostawców Komendy Głównej Policji

Platforma Zakupowa

Platforma Zakupowa

 

Informacje podstawowe

Komórki organizacyjne realizujące zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro:

BŁiI - BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Dane kontaktowe:
ul. Wiśniowa 58
02-520 Warszawa

tel. (022) 60 135 41, fax (0 22) 60 142 61

BLP – BIURO LOGISTYKI POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Dane kontaktowe:
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

tel. (0 22) 60 118 65, fax fax. (0 22) 60 118 74

Postępowania o wartości poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
145/U/2016/JG/75403 Dostawa 120 sztuk filtropochłaniaczy w kolorze czarnym - zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 05.10.2016 pełna treść ogłoszenia
149/L/2016/JO/75402 Aktualizacja systemu mapy cyfrowej EURONAV 5 zabudowanej na śmigłowcu Bell-206, SN-16XP 10.10.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
147/L/2016/JO/75402 Przegląd i wymiana baterii nadajnika sygnałów niebezpieczeństwa ELT (2 szt.) 11.10.2016 pełna treść ogłoszenia
Cag-2632-2016-DMR Dostawa artykułów - materiałów elektrycznych zgodnie z wykazem. 07.10.2016 pełna treść ogłoszenia
142/T/16/ZK/75402 Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (drona) typ DJI Phantom 4 (lub sprzętu równoważnego) wraz z osprzętem. 05.10.2016 pełna treść ogłoszenia
143/U/2016/JW/75403 Dostawa gładkolufowej strzelby automatycznej Benelli model Super 90 M4 w ilości 5 kpl. 10.10.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
138/U/2016/MK/75403 Przeprowadzenie badań niezawodnościowych: hełmów kuloodpornych po upływie gwarancji balistycznej, kamizelek kuloodpornych po upływie gwarancji balistycznej oraz w trakcie gwarancji, tarcz kuloodpornych po upływie gwarancji balistycznej, policyjnych kasków ochronnych po upływie gwarancji balistycznej oraz w trakcie gwarancji. 03.10.2016 godz. 15:00 pełna treść ogłoszenia
136/T/16/RCh/75402 Dostawa projektora multimedialnego, przenośnych reflektorów oświetleniowo-olśniewających oraz ładowarki do akumulatorów. 29.09.2016 pełna treść ogłoszenia
134/T/16/RCh/75402 Dostawa monitorów wielkoformatowych, odtwarzaczy cyfrowego przekazu informacji, case-ów typu „flight pro” z mechanizmem podnoszenia oraz kółkami, przeznaczonych dla monitorów wielkoformatowych oraz projektorów multimedialnych. 03.10.2016 pełna treść ogłoszenia
Ckt 5037/16 Zakup kalendarzy na 2017r. 26.09.2016r. godz. 14.00 pełna treść ogłoszenia
135/L/2016/JO/75402 Wymiana uszczelnienia przegubu piasty oraz weryfikacja/naprawa stanu technicznego ŚO (śmigłowiec Mi-8). 03.10. 2016 godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
Zapytanie ofertowe Cir-3002/16 Wymiana 3 szt. wrót w budynku magazynowym oraz remont schodów wejściowych w dwóch budynkach obiektu Komendy Głównej Policji w Warszawie. 3.10.2016r godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
Ckt 5016/2016 Zakup namiotu pneumatycznego kwaterunkowego z wyposażeniem i przyczepką do jego transportu. 27.09.2016r. pełna treść ogłoszenia
Ctr-8/WKGT/16 Zakup 1 szt. ciągnika do zastosowań komunalnych wraz z osprzętem (pług odśnieżny). 27.09.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
131/L/2016/RO/75403 Dostawa 1 szt. podestu/platformy inspekcyjnej do obsługi śmigłowca W-3/W-3A 06.10.2016 r. pełna treść ogłoszenia
95/BF/ZP/16/EZ Zakup materiałów promocyjno-reklamowych 20.09.2016 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
102/BF/ZP/16/MP Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych dla osób prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. 21.09.2016 pełna treść ogłoszenia
126/L/2016/JO/75402 Regeneracja wykładzin korpusu sprężarki silnika lotniczego R&R typu M250-C20J (COMPRESSOR CASE P/N 23057142) zabudowanego na ś-cu Bell-206B z Sekcji Lotnictwa Policji KWP w Łodzi 21.09.2016 pełna treść ogłoszenia
127/L/2016/JO/75402 Dostawa żywicy silikonowej Silicone resin sealer – clear AMS 3135 (producent Intrepid Coatings) w ilości min. 0,5 l (1 pint) 21.09.2016 pełna treść ogłoszenia
98/BF/ZP/16/EB Szkolenie operatorskie z centrali Hicom 1 stopnia 15.09.2016 pełna treść ogłoszenia
Cag-2500-2016-OJ Zakup, dostawa wykładziny dywanowej typu Onyx w ilości 350 m² (dostawa wraz z rozładunkiem) do magazynu KGP przy ul. Taborowej 33"B" w Warszawie. 21.09.2016 pełna treść ogłoszenia
Cir-2574.16.1.AS Dostosowanie pomieszczeń do wymagań użytkownika w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z przedmiarem robót. 16.09.2016r godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
125/T/16/RCh/75402 Dostawa czterech zestawów lunet "HENSOLDT SPOTTER 60" wraz z ukompletowaniem. 19.09.2016 pełna treść ogłoszenia
Cag-2411-2016-DMR Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 09.09.2016 pełna treść ogłoszenia
122/L/16/SD Przegląd roczny kamizelek ratowniczych EVAL SIMI 150N 08.09.2016 godz. 16.00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja