227/BŁiI/07/MK - 2007 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.11.2007 godz. 10:30

CPV: 30120000-6

Wartość zamówienia: poniżej 137.000 euro

Dostawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

                                                   
Polska Policja