Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
279/BŁiI/16/MP poniżej 135.000 euro 72261000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 16 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 19.12.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
278/BF/16/UM poniżej 135.000 euro 22462000-6 Zakup materiałów promocyjnych z logo Interpolu 19.12.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 18.01.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
273/BŁiI/16/MP poniżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Zakup urządzeń sieciowych do CPR na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST 12.12.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
272/Ctr/16/MB poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 200 sztuk toreb transportowych 2.12.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
270/Ckt/16/MR poniżej 135.000 euro 32000000-3, 39700000-9 Dostawa sprzętu rtv/agd 30.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
217/BŁiI/16/KK poniżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 48000000-8, 30232110-8, 32420000-3, 32550000-3 Zakup pierwszego wyposażenia teleinformatycznego w ramach przebudowy budynku biurowego na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Policyjnej w Warszawie przy ul. Orkana 14 09.12.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
271/BF/16/JSz poniżej 135.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji 24.11.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
266/Ctr/16/DG poniżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. pojazdu typu furgon 4x4 22.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
269/Ckt/16/MP poniżej 135.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych dokonywany w ramach realizacji projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" finansowanego ze środkow EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 18.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
268/Cut/16/DG poniżej 135.000 euro 34923000-3 Zakup 6 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 21.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
255/BF/16/KK 80533100-0 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych 18.11.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
264/Cut/16/TG powyżej 135.000 euro 38632000-4 Zakup monokluaru noktowizyjnego typu MU-3M KOLIBER lub równoważnego – w ilości 94 szt. 21.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
257/Cut/16/TJ powyżej 135.000 euro 38636000-2 Dostawa urządzeń termowizyjnych 24.11.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
250/BŁiI/16/ŁW poniżej 135.000 euro 32230000-4 Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego dla CBŚP 21.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 30213100-6, 30237000-9, 30213000-5, 30231300-0, 48823000-3, 30213200-7, 30237450-8, 30216110-0, 30232100-5, 30232110-8, 48000000-8 Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach potrzeb zgłoszonych przez Centralne Biuro Śledcze Policji 21.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
252/Cir/16/RŁ poniżej 135.000 euro 45331220-4, 39717300-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach KGP w Warszawie. 18.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 72268000-1; 48821000-9; 32420000-3; 48000000-8 Serwis i modernizacja CP SPR i CSD w ramach projektu oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń sieci OST112 30.12.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
259/Cut/16/MR poniżej 135.000 euro 37412220-7, 37412240-7 Dostawa sprzętu nurkowego 16.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/16/DG poniżej 135.000 euro 79320000-3 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 15.11.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
251/BŁiI/16/TJ poniżej 135.000 euro 31400000-0 Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych 9.11.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/16/RŁ poniżej 135.000 euro 72243000-0 Zakup usługi modernizacji STARLIMS 09.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
260/Ckt/16/MP poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 225 szt. kurtek zimowych 14.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/16/MG powyżej 135.000 euro 72268000-1 Wykupienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wsparcia technicznego w postaci licencji subskrypcyjnych rozwiązania IronPort u producenta Cisco,w ramach zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 14.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
247/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 35122200-7 Dostawa 20 kompletów butli powietrznych i osprzętu dodatkowego do dwusystemowych aparatów powietrznych 7.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
227/Ckt/16/UM poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 620 szt. kurtek nieprzemakalnych uniwersalnych z podpinką i ukrytym napisem 04.11.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
244/BŁiI/16/UM poniżej 135.000 euro 30232110-8, 30216110-0, 30232100-5, 32232000-8 Zakup pierwszego wyposażenia teleinformatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 04.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
235/BŁiI/16/ŁW powyżej 135.000 euro 50300000-8 Zapewnienie usługi serwisowej dla urządzeń Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) eksploatowanych w Policji 4.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
253/BŁiI/16/MG poniżej 135.000 euro 32252000-4 Zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 4.11.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
256/Cag/16/MG poniżej 135.000 euro 44221200-7, 44221220-3 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynkach służbowych KGP w Warszawie 3.11.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia