Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
313/Ctr/18/EJ poniżej 144.000 euro 42413000-4 Dostawa podnośnika nożycowego diagnostycznego z szarpakami, 5 podnośników dwukolumnowych oraz podnośnika podosiowego 28.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
312/BF/18/KK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych. 23.11.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
282/BŁiI/18/TJ powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń sieci szkieletowych w węzłach sieci MEWA 19.12.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
303/BF/18/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji 19.11.2018 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
283/Ctr/18/AK powyżej 144.000 euro 50112100 Kompleksowe wykonywanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zlecanych przez Zamawiającego 17.12.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
207/Cut/18/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz kartridźy w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na trzy zadania 26.11.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
298/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3, 55130000-0. Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. ”Budowa Centralnego Systemu Informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą” nr PL/2017/PR/0008, współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 19.11.2018 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
311/Cut/18/ESz poniżej 144.000 euro 18925200-1 Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl. 20.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
315/Cir/18/ESz poniżej 144.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP 19.11.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
307/Ctr/18/ESz poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup samochodów nieoznakowanych segmentu D w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 19.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
292/Ctr/18/MP/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa pojazdów w policyjnej wersji oznakowany z segmentu C typu kombi wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów na lata 2018-2019 na podstawie umowy ramowej 18.12.2018 godz. 09:45 pełna treść ogłoszenia
294/Ctr/18/MR powyżej 144.000 euro 34521300-8 Zakup 10 szt. łodzi kat. R – 2 22.11.2018 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
291/BŁiI/18/UM/FBW poniżej 144.000 euro 33156000-8, 30213100-6 Zakup poligrafów wraz z laptopem 20.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
248/Ctr/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 34114200 Dostawy policyjnych pojazdów oznakowanych z segmentu C typu kombi w latach 2018 – 2019 18.12.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
296/BŁiI/18/JSz/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 14.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
299/BF/18/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej 09.11.2018 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
293/Cir/18/EZ poniżej 144.000 euro 51900000-1, 51212000-1, 48900000-7 Aktualizacja oprogramowania I/NET Seven do Systemu Kontroli Dostępu 13.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
300/Ctr/18/JSz/PMP poniżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 2 szt. pojazdów typu furgon 9 osobowych 20.11.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
297/Cir/18/ESz poniżej 144.000 euro 51900000-1; 31700000-3 Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP 07.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ctr/18/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 34110000-1; 34114200-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę pojazdów z segmentu C typu sedan lub hatchback w policyjnej wersji nieoznakowanej na lata 2018 – 2019 06.12.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
289/BŁiI/18/MR poniżej 144.000 euro 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2 Modernizacja zasilania systemów telekomunikacyjnych 16.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
281/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych w węzłach sieci OST112 05.12.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
285/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych Policji 06.12.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
274/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej 09.11.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
287/Cut/18/MR poniżej 144.000 euro 35815100-1 Zakup płyt balistycznych w podziale na trzy zadania 30.10.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
286/Ctr/18/TJ powyżej 144.000 euro 34114000-9 Dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 06.11.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
288/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 7-9 listopada 2018 r. 25.10.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
278/BF/18/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkolenia w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/050 pt. Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania 02.11.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/18/AK powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji 27.11.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
206/BŁiI/18/KK/PMP poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup licencji rozszerzających wydajność urządzeń Krypton K2 Lite pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony