Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 38433000-9 Zakup 1 szt. przenośnego wykrywacza i detektora substancji chemicznych i materiałów wybuchowych 29.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP w dniach 12-15 września 2017 r. 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmogłowców 25.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-15 września 2017 r. 24.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny FP 22.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/BŁiI/17/ŁW/FBW powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30213100-6, 30232100-5 Modernizacja sieci MAN MEWA 21.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/17/MR/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2; 30236000-2; 30231300-0 Zakup 5 stacji roboczych systemu w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 25.08.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
137/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 50312320-4 Wykonanie usługi naprawy 5 szt. szyfratorów transmisji telekopiowej OMNISEC-520 pełna treść ogłoszenia
165/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Komendę Główną Policji 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/17/TJ powyżej 135.000 euro 50212000-4 IV remont główny śmigłowca Mi-8T 05.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
164/BF/17/RG 92622000-7, 55120000-7, 55300000-3 Organizacja biegu przełajowego na dystansie 5 km i 10 km wraz z wykonaniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników przedsięwzięcia 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
163/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w ramach 2 zadań: Zadania nr 1 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy KGP, Zadania nr 2 – zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników sesji szkoleniowo – egzaminacyjnej połączonej z kontrolą wiadomości teoretycznych dla członków personelu lotniczego Lotnictwa Policji. 11.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/BŁiI/17/AK powyżej 135.000 euro 72268000-1, 48821000-9, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2 Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 5.09.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
148/BF/17/MR 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych w podziale na dwa zadania 4.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/17/KK powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu dla oprogramowania dedykowanego i baz danych systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu SWOP 30.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 32236000-6; Zakup radiotelefonów cyfrowych DMR 18.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
146/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Biuro Łączności i Informatyki KGP 28.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35813000-6, 35113000-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów. 28.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/Ctr/17/TJ poniżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV 02.08.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
95/BŁiI/17/MG powyżej 135.000 euro 50323000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego 21.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/17/EZ powyżej 135.000 euro 72700000-7 Zakup usługi sewisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, fireall'i, ipsów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP 1.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
145/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 8400 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 2 100 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 27.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
143/BF/17/MG 80510000-2 Zakup usług szkoleniowych pn.: „Administering Windows Server 2012 (MS-20411)” oraz „Szkolenie operatorskie II stopnia z centrali Mitel MiVoice MX – One (Ericsson MD110)” 21.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
141/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdu typu furgon nieoznakowany 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
142/BŁiI/17/TJ poniżej 135.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 30232100-5, 30233300-4 Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38 24.07.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
140/BF/17/ŁW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 19-22 września 2017 r. przez Biuro Kontroli KGP 17.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/BF/17/UM 80510000-2 Zadanie 1 - wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie naziemne oraz trening z procedur awaryjnych na symulatorze lotów śmigłowca Mi-8/17 dla załóg lotniczych, Zadanie 2 - wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie naziemne oraz trening z procedur awaryjnych na symulatorze lotów śmigłowca Bell-412 dla załóg lotniczych 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
130/BŁiI/17/MG poniżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie 25.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
131/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 72611000-6; 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego KGP/KWP/KSP systemów wewnętrznych Policji wraz z asystą techniczną. 14.07.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia