127/Ckt/08/MAK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2008 godz. 08:30

CPV: 24400000 - 8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wyposażenie specjalne paramedyczne

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.07.2008 pod poz. 166061 - 2008
 

Polska Policja