130/Cut/08/MK - 2008 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.09.2008 godz.10:00

CPV: CPV: 24494000-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych stanowiących materiały uzupełniające do zestawów walizkowych NARKO- 2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S/42 - 190535

Polska Policja