75/BŁiI/09/MT - 2009 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.07.2009 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Serwis pogwarancyjny 17 central Hicom firmy Siemens

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.07.2009 pod poz. 218022-2009

Polska Policja