50/Ckt/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.06.2010 godz. 09:30

CPV: 18234000-8

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.04.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 80-119439

Polska Policja