70/BŁiI/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.06.2010 godz. 13:00

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemu antywirusowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.05.2010 pod poz. 133851-2010

 

Polska Policja