74/BŁiI/10/AS - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.07.2010 godz. 11:30

CPV: 48000000-8, 30216200-8

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup i instalacja 81 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania (LIVE SCAN) zintegrowanych ze stacją dostępową do Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz modernizacja 28 tradycyjnych (UDZS-1) i 53 cyfrowych (UDZS-1D) stanowisk do wykrywania fotografii sygnalitycznej i przekształcenie ich w pełnofunkcyjne stanowiska do rejestracji danych identyfikacyjnych osoby (dostosowanie stanowisk UDZS-1 do wykonywania zdjęć metodą cyfrową oraz integracja stanowisk UDZS-1 i UDZS-1D z urządzeniami do...

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 02.06.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 108-163766

Polska Policja