103/BŁiI/10/MSz - 2010 - Zamówienia publiczne

103/BŁiI/10/MSz

Termin składania ofert: 31.08.2010 godz.09:30

CPV: 32000000

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska operatorskiego DGT MCS-SWD wraz z systemem telefonii bezprzewodowej DECT oraz dostawa, montaż i uruchmonienie stanowiska monitoringu wizyjnego wraz z podłączeniem do analogowego systemu monitoringu miasta st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 21.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 141-217299

Polska Policja