104/BŁiI/10/KD - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.09.2010 godz. 10:30

CPV: 64200000-8

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej na okres 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.08.2010 pod poz. 244446-2010

Polska Policja