2/BKiSz//12/KD - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.01.2012 godz. 10:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Realizacja usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich w latach 2012-2013

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.01.2012 pod poz. 20154 - 2012

Polska Policja