13/BŁiI/12/MR - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.02.2012 godz. 10:30

CPV: 72400000-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST-112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.01.2012 pod poz. 25798 - 2012

Polska Policja