125/Cut/12/AL - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.09.2012 godz. 09:30

CPV: 33140000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 2000 sztuk pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.07.2012 pod poz. 162033-2012

Polska Policja