15/Ckt/15/MSz - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.03.2015 godz. 9:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Produkcja i dostawa 15 850 szt. czapek służbowych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 26.01.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 022-035504

Polska Policja