64/BF/15/RK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.05.2015 godz. 10:00

CPV: 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Realizacja usług medycznych z zakresu medycyny pracy w latach 2015-2017

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.04.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 076-134101

Polska Policja