191/Cut/15/MG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.09.2015 godz. 9:30

CPV: 60445000-9

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Przegląd śmigłowca Bell-412HP (SN-18XP) po 12m/300h/600h z przeglądem wiązek elektrycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.09.2015 pod poz. 130171-2015

Polska Policja