182/Cut/15/DG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.10.2015 godz.10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Dostawa paralizatora elektrycznego nowej generacji oraz kartridży do paralizatora nowej generacji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 170-309540

Polska Policja