170/BŁiI/15/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

170/BŁiI/15/ŁW

Termin składania ofert: 18.09.2015 godz. 9:30

CPV: 32420000, 32428000, 71356300

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń sieciowych LAN dla KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 162-296364

Polska Policja