219/Ckt/15/RŁ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.10.2015 godz.10:00

CPV: 18234000-8

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Produkcja i dostawa 2000 szt. spodni służbowych zimowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 6.10.2015 pod poz. 263888-2015

Polska Policja