23/Cut/16/MG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.02.2016 godz.9:30

CPV: 18444000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 1 160 kpl.kasków zabezpieczających

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.02.2016 pod poz. 27500-2016

Polska Policja