225/Cut/16/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.09.2016 godz.9:30

CPV: 3532000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa karabinków typu S.B.R. kal. 300 Blk na bazie platformy AR15/M4 w ilości 17 kpl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.09.2016 r. pod poz. 310768-2016

Polska Policja