227/Ckt/16/UM - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.11.2016 godz. 11:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 620 szt. kurtek nieprzemakalnych uniwersalnych z podpinką i ukrytym napisem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.10.2016 pod poz. 331697-2016

Polska Policja