260/Ckt/16/MP - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 09:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 225 szt. kurtek zimowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.10.2016 pod poz. 333917-2016

Polska Policja