34/Ckt/17/TJ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.04.2017 godz. 10:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup czapek służbowych zimowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.03.2017 pod poz. 46384-2017