156/BŁiI/17/MR/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.09.2017 godz. 09:30

CPV: 30214000-2; 30236000-2; 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup 5 stacji roboczych systemu w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.08.2017 pod numerem 567116-N-2017