184/BF/17/EZ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.08.2017 godz. 10:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych realizowanych w ramach dwóch części