187/BF/17/JSz - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP