154/BŁiI/17/TJ/FBW - 2017 - Zamówienia publiczne

154/BŁiI/17/TJ/FBW

Termin składania ofert: 31.10.2017 godz. 10:00

CPV: 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM (Zadanie nr 1) oraz sprzętu komputerowego (Zadanie nr 2)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.09.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 180-368240