266/BF/17/AP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.11.2017 godz. 11:30

CPV: 55120000-7 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 29 listopada - 01 grudnia 2017 roku przez Policję.