155/BŁiI/17/EZ/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

155/BŁiI/17/EZ/FBW

Termin składania ofert: 10.10.2017 godz. 10:30

CPV: 30213000-5, 48000000-8, 30231300-0, 30232110-8, 30216130-6

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup 1300 szt. drukarek i czytników oraz 420 szt. komputerów typu PC w ramach projektu: PL/2017/PR/0014 "Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.08.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 163-335739