229/BŁiI/BF/17/UM/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

229/BŁiI/BF/17/UM/FBW

Termin składania ofert: 13.12.2017 godz. 09:30

CPV: 48461000-7, 80533100-0

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup 20 szt. licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla użytkowników końcowych oprogramowania do analizy geoprzestrzennej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 02.11.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 212-440091