19/Ckt/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.03.2018 godz. 10:00

CPV: 18425000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.02.2018 r. pod numerem 519526-N-2018