21/Ckt/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.03.2018 godz. 10:30

CPV: 18931000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 220 szt. Toreb transportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.02.2018 r. pod numerem 521499-N-2018