92/Ckt/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.05.2018 godz. 09:30

CPV: 39000000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.05.2018 r. pod numerem 553249-N-2018