90/BŁiI/18/TG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

90/BŁiI/18/TG/PMP

Termin składania ofert: 25.06.2018 godz.09:30

CPV: 48000000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 8.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 090-201787 w dniu 12.05.2018 r.