184/BF/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 12:30

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług cateringowych w ramach 6 zadań