129/Ctr/18/KK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

129/Ctr/18/KK/PMP

Termin składania ofert: 09.08.2018 godz. 9:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 100 szt. pojazdów typu Mała Więźniarka MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 125-284591 w dniu 3.07.2018 r.