174/Cut/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.09.2018 godz. 09:30

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 w ilości do 1700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1700m3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 26.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 144-328881 w dniu 28.07.2018 r.