205/BŁiI/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

205/BŁiI/18/JSz

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 11:30

CPV: 64200000-8; 64210000-1; 64210000-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi telefonii stacjonarnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.08.2018 r. pod numerem 596675-N-2018