221/BF/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.08.2018 godz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-14 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 155-356898 w dniu 14.08.2018 r.