149/BŁiI/18/AK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

149/BŁiI/18/AK/PMP

Termin składania ofert: 15.10.2018 godz. 09:30

CPV: 32424000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 170-386512 w dniu 05.09.2018 r.