268/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.10.2018 godz. 12:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 22-osobowej grupy uczestników szkolenia panelowego organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24 – 26 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.09.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 189-428187