288/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.10.2018 godz. 11:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 7-9 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.10.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 201-457477