165/Cut/19/EJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.07.2019 godz. 09:50

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup amunicji strzeleckiej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 134-329098 w dniu 15.07.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/6905/details

Polska Policja